Anasayfa

Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi Topkapı-İstanbul mevkiinde bulunan A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, B-1, B-2’den oluşan 12 mesken blok ve ortak alanlarından oluşan toplu yapı olan TERCÜMAN SİTESİ’nin web sitesine hoşgeldiniz.

5711 sayılı kanunla değişik 634 sayılı Kat mülkiyeti kanunu gereğince yenilenen Tercüman sitesi yönetim planına göre; Tasdikli proje ve vaziyet planında gösterilen ve tarif edilen alan ve bloklar ile  otoparklar, yeşil alanlar, spor ve oyun alanları, yollar, trafolar, alt yapılar ve diğer alanların bütünü TERCÜMAN SİTESİ adlı toplu yapıyı oluşturmaktadır. Tercüman Sitesini oluşturan binaların her biri BLOK olarak adlandırılmakta olup, her bir blok 80 daireden oluşmaktadır.

Blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan kat maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Blok Kat Malikleri Kurulu  her yıl Ocak ayında olağan toplantısını yapar.

Kısaca üst yönetim olarak adlandırılan Tercüman sitesi Toplu yapı temsilciler kurulu ise, her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticilerinden oluşur. 

Tercüman sitesi ile ilgili tüm kararlar, toplu yapı temsilciler kurulu tarafından alınır. Sitede çalıştırılacak eleman sayısı ve aylıkları, sitede yapılacak düzenlemeler, tamirat ve tadilatlar  özellikle site araç ve insan girişinin düzenlenmesi, site içi trafik düzeni, sitenin güvenliği ve güvenlik elemanı çalıştırılması, site kurallarına uymayan araç ve sakinlere uygulanacak yaptırımlar, site için yapılacak işlerin ve harcamaların  ve blok katkı paylarının tespiti, yıllık site işletme projesinin kabulü, Toplu yapı temsilciler kurulunun yetkisindedir. Kurul bu konularla ilgili olarak, üyelerinden bir veya birkaç kişiyi görevlendirebilir. Bunların hazırlayacağı rapor kurula sunulur.  Kurul tarafından karara bağlanır. Kurul bu yetkilerin bir kısmını Toplu Yapı Yönetimine ( Site Yönetimine ) verebilir. Toplu Yapı yönetimi ( Site Yönetimi ) kurulun aldığı kararları uygulamakla görevlidir.

Tercüman sitesi üst yönetim organizasyonuna ait web sitesinin amacı ise toplu yapı yönetiminden ve blok yönetimlerinden haberler vermek, internet teknolojilerinin yardımı ile çeşitli duyuruları, objektiflik ve şeffaflık ilkesi gereğince tüm site sakinlerine duyurabilmek ve böylelikle daha modern, daha yaşanır, daha bayındır bir site ve etkileşimli-katılımcı bir idare tarzı oluşturmaktır.

Böylelikle gerek çevre düzenlemesi, gerek güvenlik ve gerekse ortak hayatın gerekleri hakkında bilgilerin de bulunacağı site aynı zamanda kat maliki olup da Tercüman sitesinde ikamet etmeyenlerin de idareler hakkında bilgi edinebileceği bir portal olacaktır.

Not: Şu anda çok yeni olan web sitemizde bazı eksiklikler olması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle yeni yönetim kurullarının seçildiği bugünlerde bu aksaklık için mazur görmenizi dileriz.

Saygılarımızla,

Tercüman Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Heyeti

 

Site adresi: Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL

Bir Cevap Yazın